Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Wysokość opłaty za:

 

1 stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8zł

1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 30 gr

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,50 zł

 

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta; www.bpp.gov.pl

 

Wyciąg, odpis i kopia – definicje

Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis i kopia:

 kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej,
w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),

wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,

odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej
z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.